city gate 2

Tiến độ thanh toán Căn hộ City Gate Towers

Tiến độ thanh toán Căn hộ City Gate Towers
Mua căn hộ City Gate 2 thanh toán 10%, góp 1% - 2% mỗi tháng lãi suất 0%

MUA NHÀ NGAY CHÍNH ĐỒNG LƯƠNG

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHỈ CÓ TẠI CĂN HỘ CITY GATE 2 

 

 

 

Hotline tư vấn khách hàng: 097 789 1000